ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI JURILOVCA
 
Str. 1 Mai, nr.2, localitatea Jurilovca, judet Tulcea; tel: 0240563797; fax: 0240563799; e-mail: primariajurilovca@yahoo.com  



     

harta site: Economie >>> Investitii

  Investitii Infrastructura Industria şi comerţul Mediul de afaceri Instituţii publice, Servicii locale Societatea civilă, ONG-uri Agricultura  

       Situatii Investitii Locale  ultima actualizare:Inspector Contabil, 19-11-2012

Nr
Crt
Investitie Stadiu Valoare Sursa Termen Observatii
1 Extindere retea canalizare in loc. Jurilovca SF 1.499.510 lei - - proiectul este prioritar
2 infiintare si dotare centru de zi tip after school in loc. Visina SF 772.16 - -
3 Modernizare drum agricol de exploatare, loc. Jurilovca SF 3.978.970 lei - - proiectul este prioritar
4 Modernizare drumuri stradale com. Jurilovca SF 7.797.410 lei - - proiect prioritar
5 Piata agroalimentara loc. Jurilovca SF 1.748.870 - -
6 Reabilitare camin cultural si conservare traditii locale com.Jurilovca SF 1.364.290 lei - - proiect prioritar
7 Reabilitare retea alimentare cu apa potabila in loc. Visina Executie lucrari 8.082.800 lei HG 577/1997 (buget stat) 2012 investitie in derulare


 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Jurilovca - Toate drepturile rezervate