ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI JURILOVCA
 
Str. 1 Mai, nr.2, localitatea Jurilovca, judet Tulcea; tel: 0240563797; fax: 0240563799; e-mail: primariajurilovca@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Dispoziţii ale Primarului

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Jurilovca: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 DISPOZITIE Nr. 63 privind desemnarea d-nei Alistarh Valentina, responsabila comunicare citatii 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134489160014-08-2012
2 DISPOZITIA Nr 66 privind delegarea exercitarii de catre d-na viceprimar Teleuca Galina a unor atributii 2012 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134515080017-08-2012
3 Dispozitia Nr 126 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134964360008-10-2012
4 DISP0ZITIA Nr. 131 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta extraordinara pentru 18 octombrie 2012, ora 15,00 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135033480016-10-2012
5 DISP0ZITIA NR. 208 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Jurilovca, Judetul Tuleea. in sedinta ordinara pentru 17 decembrie 2012, ora 15:00 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135517680011-12-2012
6 D I S P 0 Z I T I A Nr. 38 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jurilovca, judetul Tulcea 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136139760021-02-2013
7 DISP0ZITlA Nr. 57 privind convocarea Consiliului Local al comunei Jurilovca, Judelul Tuleea, in sedinta ordinara pentru 29 martie 2013, orele 9:00 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136416240025-03-2013
8 Dispozitia Nr. 69 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tuicea, in sedinta ordinara pentru 26 aprilie 2013, orele 12,00 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136657800022-04-2013
9 DISPOZITIA Nr.82 privind imputernicirea d-nei Teleuca Galina, responsabil cu gestionarea subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman. 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136865160016-05-2013
10 DISP0ZITlA Nr. 87 privind convocarea Consiliului Local al comunei Jurilovca, Judelul Tuleea, in sedinta ordinara pentru 30 mai 2013, orele 14:00 2013 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136934280024-05-2013
11 DISP0ZITIA Nr. 100 privind convocarea Consiliului local al comunei Jurilovca, Judetul Tulcea, in sedinta ordinara pentru 26 iunie 2013, orele 14,00 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137167560020-06-2013
12 C O N V O C A R E Având în vedere Dispoziţia nr.155 din 15.10.2013 , emisă de d-l ION EUGEN, Primar al comunei Jurilovca, judeţul Tulcea ; 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
13 Dispoozitia nr 165...Atributiile agentului de inundatii stabilite la art. 2 din Dispozitia nr. 160... 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138498480021-11-2013
14 Dispozitia nr 50 privind delimitarea sectiilor de votare 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139492080016-03-2014
15 DISPOZITIA NR. 77 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139820040023-04-2014
16 dispozitia 198 afisaj electoral - Alegerea Presedintelui Romaniei 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141185160028-09-2014
17 DISPOZITIA Nr.242 privind desemnarea persoanelor care vor opera in Registrul Electoral 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144027720023-08-2015
18 DISPOZITIA . Nr.41. privind acordarea tichetelor sociale pentm gradinita 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145609200022-02-2016
19 DISPOZIŢIA NR. 95 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi a locurilor de amplasare a panourilor electorale pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, din anul 2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147786480031-10-2016
20 Dispozitia 67 2018 - responsabil declaratie unica 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
21 Dispozitia 69 2018 - responsabil camera de conturi 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
22 Dispozitia 70 2018 - responsabil camera de conturi 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
23 Dispozitia 71 2018 - responsabil camera de conturi 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
24 Dispozitia 72 2018 - responsabil camera de conturi 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152650440017-05-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Jurilovca - Toate drepturile rezervate