ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI JURILOVCA
 
Str. 1 Mai, nr.2, localitatea Jurilovca, judet Tulcea; tel: 0240563797; fax: 0240563799; e-mail: primariajurilovca@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Jurilovca: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 hot1 bugete taxe impozite 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133288200028-03-2012
2 hot 5 aprobarea bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133288200028-03-2012
3 hot 8 raport de evaluare studiu de oportunitate desfasurare vanzare prin licitatie teren salcioara 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133288200028-03-2012
4 hot 9 aprobare spatiu comercial in jurilovca strada Izvoarelor 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133288200028-03-2012
5 hot 10 pentru completarea hot 51 din 30 iunie 2011 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133288200028-03-2012
6 hot 3 incetare mandat consilier.pdf 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133288200028-03-2012
7 hot 4 buget local de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.pdf 2012 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133288200028-03-2012
8 privind trecerea din proprietatea publica de interes local in proprietatea privata a comunei Jurilovca, a unei suprafete de 200 mp, teren 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
9 privind constatarea validarii mandatului de consilier a cadidatului declarat supleant de pe lista Partidului Democrat Liberal 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
10 privind aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere gratuita asupra unui teren proprietate privata 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
11 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 februarie 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
12 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 31 ianuarie 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
13 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru CONSTRUCTIE ANSAMBLU ENERGETIC EOLIAN- DOUA TURBINE EOLIENE CU RACORD ELECTRIC 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
14 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA beneficiar Cirstea Cristian 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
15 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 mp teren intravilan din domeniul privat al comunei Jurilovca 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
16 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de vanzare a 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
17 pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
18 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
19 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia CONSTRUIRE CLUB DE JOACA PENRU COPII 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
20 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 martie 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
21 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 februarie 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
22 HOTARAREA NR.32 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 133806600027-05-2012
23 hot 6 privind stabilirea imp. taxelor si tarifelor locale si amenzi aplicabile 2012 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134299080023-07-2012
24 HOTARAREA NR. 18 privind arordarea burselor in anul scolar 2011-2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134299080023-07-2012
25 hot 11 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2012 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134299080023-07-2012
26 hot nr 5 privnd aprobarea dezmembmrii suprafetei de 171408 mp, situala in extravilanul comunei Jurilovca, sat. Jurilovca 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134299080023-07-2012
27 hot nr 12 privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine prin valorificarea bunurilor in vederea aplicarii legii 416 din 2001 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134299080023-07-2012
28 hot nr 14 privind complctarea "Inventarul bunurilor care aleatuiesc domeniul privat al camunei Jurilovca" 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134299080023-07-2012
29 hot nr 16 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 500 m.p. atribuit domnului Burgheaua Mihai, pentru constructia unei locuinte proprietate personala... 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134299080023-07-2012
30 hot 17 privind acordarea avizului Consiliului Local al Comunei J urilovca pentru functionarea retelei scolare de pe raza comunei Jurilovca, pentru anul scolar 2012-2013 2012 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134299080023-07-2012
31 HOTARAREA Nr. 32 penlru stabilirea zonelor care urmeaza a fi amenajate pentru desfasurarea activitatii de picnic pe teritoriul comunei Jurilovca, judetul Tulcea 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134929800004-10-2012
32 Anexa la hot 29. REGULAMENT privind eliberarea eliberarea autorizatiilor de functionarecat si pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134929800004-10-2012
33 HOTARAREA Nr. 31 privind aprobarea metodologiei de vanzare a imobilelor cu destinatia de locuinta apartinand domeniului privat al comunei Jurilovca, judetul Tulcea 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134929800004-10-2012
34 HOTARAREA Nr. 30 pentru completarea Hotararii Consillului local nr.6 din 31 ianuarie 2012 privind aprobarea impozitelor, taxelor si tarifelor locale a taxelor asimilate acetora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2012 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134929800004-10-2012
35 HOTARAREA Nr. 29 pentru aprobarea regulamentului privind eliberarea eliberarea autorizatiilor de functionarecat si pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134929800004-10-2012
36 HOTARAREA Nr. 28 privind reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Jurilovca, judetul Tulcea 2012 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 134929800004-10-2012
37 HOTARAREA Nr. 41 privind aprobarea atriburii de noi denumiri unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Jurilovca, judetul Tulcea 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135093960023-10-2012
38 HOTARAREA NR.40 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2012 2012 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135093960023-10-2012
39 Hotararea nr 48 privind stabilirea impozitelor, taxelor si tarifelor locale, a taxelor asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile incepand cu anul fiscal 2013 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135517680011-12-2012
40 Anexa 2 la Hotararea nr 48 privind stabilirea impozitelor, taxelor si tarifelor locale... 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135517680011-12-2012
41 Anexa 3 la Hotararea nr 48 privind stabilirea impozitelor, taxelor si tarifelor locale... 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135517680011-12-2012
42 Anexa 4 la Hotararea nr 48 privind stabilirea impozitelor, taxelor si tarifelor locale... 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135517680011-12-2012
43 Anexa 5 la Hotararea nr 48 privind stabilirea impozitelor, taxelor si tarifelor locale... 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135517680011-12-2012
44 Anexa 6 la Hotararea nr 48 privind stabilirea impozitelor, taxelor si tarifelor locale... 2012 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135517680011-12-2012
45 HOTARARE A Nr. 6 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
46 HOTARAREA Nr. 7 privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 17/28.06.2002. 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
47 HOTARAREA Nr. 11 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei JURILOVCA, pentru anul scolar 2013-2014 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
48 HOTARAREA NR. 12 Privind aprobarea Planului de salubrizare al localitatii pe anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
49 HOTARAREA Nr. 13 privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine prin valorificarea bunurilor in vederea aplicarii Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, privind venitul minim garantat, pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
50 HOTARAREA Nr. 14 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
51 Anexa 1 - HOTARARE A Nr. 6 - Impozitul pe cladiri 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
52 Anexa 2 - HOTARARE A Nr. 6 - Impozitul pe teren 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
53 Anexa 3 - HOTARARE A Nr. 6 - Lista cu tarifele lunare minime de baza pe metru patrat pentru inchiriere spatii cu alta destinatie decat cea de locuinte si pentru terenuri apartinand domeniului public 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
54 Anexa 4 - HOTARARE A Nr. 6 - Impozitul asupra mijloacelor de transport 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
55 Anexa 5 - HOTARARE A Nr. 6 - Alte taxe si tarife locale 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
56 Anexa 6 - HOTARARE A Nr. 6 - Taxe extrajudiciare de timbru 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 135941040029-01-2013
57 HOTARAREA Nr.17 pentru completarea Hotararii Consiliului local nr.6 din 24 ianuarie 2013 privind aprobarea impozitelor, taxelor si tarifelor locale a taxelor asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013. 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
58 HOTARAR EA Nr.18 privind vanzarea cu plata in rate a unui teren in suprafata de 4264 mp, proprietate privata a comunei situat in intravilanul satului Salcioara, str. Zorilor, nr.27, comuna Jurilovca, judetul Tulcea, identificat in T 31 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
59 HOTARAREA Nr.19 privind vanzarea cu plata in rate a unui teren in suprafata de 2614 mp, proprietate privata a comunei situat in intravilanul satului Visina, comuna Jurilovca, judetul Tulcea, identilicat in 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
60 HOTARAREA Nr. 20 privind vanzarea in rate a unui imobil proprietate privata a comunei compus din casa de locuit si teren aferent, situat in sat Salcioara, str. Zarilor, nr. 14, comuna Jurilovca, judetul Tulcea 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
61 HOTARAREA Nr. 21 privind vanzarea cu plata in rate a unui imobil compus din casa de locuit si teren aferent situat in sat Salcioara, sir. Ederei, nr.11 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
62 HOTARAREA Nr.22 privind aprobarea raportului de evaluare a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de vanzare prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 5103 mp, situat in intravilanul satului Salcioara 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
63 HOTARAREA Nr. 23 privind aprobarea raportului de evaluare a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren in suprafata de 2765 mp 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136243440005-03-2013
64 Hotararea nr 8 privind aprobarea bugetului - 6 iulie 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
65 Hotararea nr 9 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
66 Hotararea nr 10 privind aprobarea dezmembrarii unui teren cu suprafata de 4708 mp 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
67 Hotararea nr 1 privind constatarea rezultatului alegeii membrilor comisiei de validare a consiliului local al comunei Jurilovca 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
68 Hotararea nr 5 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei din data de 6 iulie 2012 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
69 Hotararea nr 6 privind alegerea viceprimarului comunei jurilovca 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
70 Hotararea nr 7 privind stabilirea si organizarea comisiilor pe domenii de specialitate 2012 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
71 HOTARAREA Nr.26 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136562760011-04-2013
72 HOTARAREA NR.27 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136562760011-04-2013
73 HO TA RA REA NR.28 privind aprobarea bugetului activitatilor flnantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136562760011-04-2013
74 HOTĂRÂREA Nr.35 privind aprobarea procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
75 HOTĂRÂREA Nr.36 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de vânzarea prin licitaţie publica cu strigare a unui teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate privata a comunei 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
76 HOTĂRÂREA Nr.38 privind retragerea dreptului de folosinţa asupra terenului in suprafaţa de 500 m.p. atribuit domnei Koker Valentina, pentru construcţia unei locuinţe proprietate personala prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 20.02.2012 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
77 HOTĂRÂREA Nr. 29 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 26 aprilie, orele 12,00 convocată prin Dispoziţia nr.69 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 18 aprilie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
78 HOTĂRÂREA Nr. 30 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 martie 2013 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
79 HOTĂRÂREA Nr. 31 privind schimbarea denumirii unor străzi in satul Jurilovca, comuna Jurilovca, judeţul Tulcea 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
80 HOTĂRÂREA Nr. 32 privind vânzarea cu plata in rate a unui teren în suprafaţă de 2365 mp, proprietate privată a comunei situat în intravilanul satului Salcioara, str. Băltii, nr. 18, comuna Jurilovca, judeţul Tulcea, identificat în T 36, P 1188, 1189 , nr. cadastral 30770, către ISOILA VA 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
81 HOTĂRÂREA NR. 33 Privind actualizarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Jurilovca, judeţul Tulcea 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
82 HOTĂRÂREA Nr. 34 privind vânzarea cu plata în rate a imobilului apartament, situat în comuna Jurilovca, str. Izvoarelor, bl.24, sc. A, et.2, ap.10, cadastral 475-Cl-U10,către SIMON GEORGE titularul contractului de închiriere. 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
83 HOTĂRÂREA Nr. 37 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de vânzarea prin licitaţie publica cu strigare a unui teren în suprafaţă de 487 mp, proprietate privata a comu 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
84 HOTĂRÂREA Nr. 39 privind vânzarea unui teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate privată a comunei situat în intravilanul comunei Jurilovca, sat Salcioara, identificat în T 35, parcela 1823, nr. cadastral 30570, către MUNTEANU NICOLETA 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
85 HOTĂRÂREA Nr.40 pentru completarea Hotărârii Consiliului local nr.6 din 24 ianuarie 2013 privind aprobarea impozitelor, taxelor si tarifelor locale a taxelor asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013. 2013 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136804680009-05-2013
86 HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 6312 mp, situata in intravilanul comunei Jurilovca, sat. Salcioara, strada Principala, nr. 37, judetul Tulcea, identificat in T 35, Cc 1839 si A 1840,bun ce apartine domeniului public al comunei Jurilovca, nr. Cadastral 31246. 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137046600006-06-2013
87 H O T A R A R E privind aprobarea proiectului "SIERA1 - Implementarea la nivelul judetului Tulcea a Sistemului informatic Integrat: Registrul Agricol Electronic" 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137046600006-06-2013
88 H O T A R A R E pentru modificarea si completarea Caietului de sarcini anexa la Hotararea Consiliului local nr. 53 din data de 27 noiembrie 2012 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137046600006-06-2013
89 HOTARARE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137046600006-06-2013
90 HOTARARE privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 26 aprilie 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137046600006-06-2013
91 H O T A R A R I privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului: "Amenajare spatiu de joaca pentru copii si agrement - sat Jurilovca, judeţul Tulcea" 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137046600006-06-2013
92 H O T A R A R E pentru stabilirea zonei speciale care urmeaza a fi amenajata pentru activitatea de picnic pe teritoriul comunei Jurilovca, judetul Tulcea 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137046600006-06-2013
93 HOTARARE privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 mai 2013, orele 14,00, convocată prin Dispoziţia nr.87 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 24 mai 2013 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137046600006-06-2013
94 H O T A R A R E privind vânzarea cu plata în rate a imobilului apartament, situat în comuna Jurilovca, str. Izvoarelor, bl.33, sc. b, et.1, ap.10, cadastral 483-C2-U10,către Mirea Aniela-Vasilica titularul contractului de închiriere. 2013 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137046600006-06-2013
95 Hotararea nr 58 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 iulie 2013 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137530440001-08-2013
96 Hotararea nr 59 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 26 iunie 2013 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137530440001-08-2013
97 Hotararea nr 60 privind aprobarea structurii functionale - statului de functii s numarului de personal din cadrul Primariei comunei Jurilovca, judetul; Tulcea 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137530440001-08-2013
98 Hotararea nr 61 privind aprobarea raportului de evaluare a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind org. si desf. procedurii de vanzare prin licitatie publica teren intravilan Visina 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137530440001-08-2013
99 H O T A R A R E A privind aprobarea cu titlu gratuit a constituirii dreptului de superficie, uz si servitute, pentru terenurile si drumurile de exploatare, cuprinse in arealul Parcului fotovoltaic si a Traseului electric, în favoarea S.C. SKY VOLTS.R.L. 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137936520017-09-2013
100 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 m.p. teren intravilan din domeniul privat al comunei Jurilovca, domnului CONSTANTINESCU IONUT pentru constructia unei locuinte proprietate personala 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137936520017-09-2013
101 H O T A R A R E A privind aprobarea preluarii contractului de concesiune nr. 561 din 01.04.2003, incheiat cu SC PISCICOLA TOUR SRL, de catre SC CHERHANA JURILOVCA SRL 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137936520017-09-2013
102 H O T A R A R E A privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instructiunilor privind organizarea şi desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate privata a comunei, 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137936520017-09-2013
103 H O T A R A R E A privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 6 septembrie 2013, orele 12,00, convocată prin Dispoziţia nr.139, emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 03 septembrie 2013 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137936520017-09-2013
104 H O T A R A R E A privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 14 august 2013 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137936520017-09-2013
105 H O T A R A R E A privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru realizarea obiectivului: "MODERNIZARE DRUMURI STRADALE, COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA" 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137936520017-09-2013
106 H O T A R A R E A privind vânzarea unui teren în suprafaţă de 272 mp, proprietate privată a comunei situat în intravilanul comunei Jurilovca, sat Jurilovca, identificat în T 19, parcela 1020/1, nr. cadastral 30223, către Bucur Eduard 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137936520017-09-2013
107 H O T A R A R E A privind aprobarea cu titlu gratuit a constituirii dreptului de superficie, uz si servitute, pentru drumul de exploatare, cuprins in arealul Parcului fotovoltaic si a Traseului electric, în favoarea S.C. GREEN VOLT SISTEM S.R.L. 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137936520017-09-2013
108 H O T A R A R E privind aprobarea Conventiei de Colaborare între Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Consiliul Judetean Tulcea si Consiliul Local Jurilovca în scopul implementarii comune a proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138074760003-10-2013
109 H O T Ă R Â R E A privind aprobarea trecerii imobilului “Cămin cultural” din patrimonial public al comunei JURILOVCA, în patrimoniul privat al comunei Jurilovca, situat in sat Jurilovca, strada 1 Mai, nr.3 si transmiterea în folosintă gratuita Companiei Nationale de Investitii – CNI-SA, 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
110 H O T A R A R E A privind actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Jurilovca, judetul Tulcea 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
111 H O T A R A R E A privind realizarea obiectivului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamantului cultural (Caminul cultural) din localitatea JURILOVCA, comuna JURILOVCA” 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
112 H O T A R A R E A privind aprobarea preluarii contractelor de concesiune nr.2845 din 15.10.2002 si nr.2105 din 01.09.2003, incheiat cu SC PISCICOLA TOUR SRL, de catre SC SAT VACANTA GURA PORTITEI SRL 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
113 H O T A R A R E A privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 500 m.p. teren intravilan din domeniul privat al comunei Jurilovca, domnilor TUDOSE IONUT SI TUDOSE IONELA pentru constructia unei locuinte proprietate personala 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
114 H O T A R A R E A privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instructiunilor privind organizarea şi desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafaţă de 272 mp, proprietate privata a comunei, 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
115 H O T A R A R E A de aprobare a REGULAMENTULUI privind "Aprobarea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Jurilovca, judeţul Tulcea în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a ele 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
116 H O T A R A R E A privind imputernicirea Primarului comunei jurilovca responsabil in cadrul proiectului "Achizitie ambarcatiune pentru UAT Jurilovca" 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
117 HOTARAREA privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138360240005-11-2013
118 H O T A R A R E A privind imputernicirea Primarului comunei Jurilovca responsabil in cadrul proiectului "AMENAJARE ZONA CAMPARE SI PARKING RULOTE" 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138360240005-11-2013
119 HOTARAREA NR. 116 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138749040020-12-2013
120 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului unei burse 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138749040020-12-2013
121 PROIECT DE HOTARARE_ privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 19 decembrie 2013, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr., emisa de Primarul comunei Jurilovca 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138749040020-12-2013
122 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 25 noiembrie 2013 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138749040020-12-2013
123 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138749040020-12-2013
124 PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru "RESTRUCTURARE SI MODERNIZARE SAT VACANTA GURA PORTIEI", F 12 Intravilan, Tarla 83, N565,Cc560,561,562,563,564- SAT JURILOVCA-GURA PORTITEI, COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA, beneficiar S.C. SAT VACANTA GURA PORTITEI S.R.L., 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138749040020-12-2013
125 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instructiunilor privind organizarea şi desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafaţă de 5732 mp, proprietate privata a comunei, 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138749040020-12-2013
126 PROCES – VERBAL, Incheiat astazi 25 noiembrie 2013, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local Jurilovca, convocata de d-l Ion Eugen, Primar, cu Dispoziţia nr.166 emisa în data de 19.11. 2013. 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138749040020-12-2013
127 PROIECT DE HOTARARE Nr.3 din 29.11.2013 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2014 2013 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138749040020-12-2013
128 HOTARAREA Nr. 15 privind intocmirea si avizarea listelor cuprinzand persoanele care pot fi desemnate presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau loctiitori ai acestora 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139094640029-01-2014
129 H O T A R A R E privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 18 februarie , orele 11,00, convocată prin Dispoziţia nr.37, emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 14 februarie 2014 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139293360021-02-2014
130 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 ianuarie 2014. 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139293360021-02-2014
131 H O T A R A R E privind aprobarea proiectul “Implementarea la nivelul judetului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments, si e-guvernare precum si a asigurarii conexiunilor la broadband” 2014 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139293360021-02-2014
132 H O T A R A R E A privind completarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Jurilovca 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
133 HOTARARE privind aderarea comunei JURILOVCA, judetul Tulcea, la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Tulcea 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
134 ACORD DE COOPERARE privind organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei JURILOVCA, judetul TULCEA 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
135 HOTARAREA privind actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Jurilovca, judetul Tulcea 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
136 H O T A R A R E A privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului: " REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM DE ACCES CATRE FERMA PISCICOLA, SAT SALCIOARA,COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA" 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
137 H O T A R A R E A privind insusirea limitelor hotarelor COMUNEI JURILOVCA, judetul Tulcea si recunoasterea proceselor verbal de delimitare cu unitatile administrativ-teritoriale invecitate 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
138 HOTARARE pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
139 H O T A R A R E A privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul financiar 2013. 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
140 H O T A R A R E A privind infiintarea si organizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Jurilovca, judetul Tulcea sub autoritatea Consiliului local Jurilovca, judetul Tulcea 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
141 H O T A R A R E A pentru completarea Hotararii Consiliului local nr.118 din 19.12.2014 privind aprobarea impozitelor, taxelor si tarifelor locale a taxelor asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2014. 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
142 H O T A R A R E A privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investitii:"MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE JURILOVCA" 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
143 H O T A R A R E A privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare al comunei Jurilovca, judetul Tulcea ,a caietului de sarcini si a contractului de furnizare a serviciului de alimenare cu apa si canalizare 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
144 H O T A R A R E A privind imputernicirea Primarului comunei Jurilovca responsabil in cadrul proiectului "CALE SE ACCES SI AMENAJARE", 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
145 H O T A R A R E A privind imputernicirea Primarului comunei Jurilovca responsabil in cadrul proiectului "REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM DE ACCES CATRE FERMA PISCICOLA, SAT SALCIOARA, COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA" 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
146 H O T A R A R E A privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului: " CALE DE ACCES SI AMENAJARE" 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
147 H O T A R A R E A privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafata de 5981 mp, proprietate privata a comunei, 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
148 H O T A R A R E A privind actualizarea listei cuprinzand “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Jurilovca, judetul Tulcea” 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
149 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139932360006-05-2014
150 H O T A R A R E A privind constatarea validarii mandatului de consilier a cadidatului declarat supleant de pe lista Uniunii Social Liberale la alegerile din 10 iunie 2012, d-l CAVALI FEODOR 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139932360006-05-2014
151 H O T A R A R E A Nr. 43 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii:"MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA" 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139932360006-05-2014
152 H O T A R A R E privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 aprilie 2014, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr.76 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 22 aprilie 2014 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139932360006-05-2014
153 H O T A R A R E A Nr. 38 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 26.03.2014 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139932360006-05-2014
154 H O T A R A R E privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii pentru intocmirea planurilor parcelare in T 47, A 307, T 46 A 305, T 70, A 704,707, situate in sat Visina, comuna Jurilovca, judetul Tulcea. 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139932360006-05-2014
155 H O T A R A R E privind constatarea încetarii prin demisie a mandatului de consilier în Consiliul local al comunei Jurilovca, a d-lui Petrica Vasile 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139932360006-05-2014
156 H O T A R A R E A Nr. 44 privind aprobarea construirii din fonduri proprii a unei anexe la Caminul cultural Jurilovca, pentru centrala termica, 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139932360006-05-2014
157 H O T A R A R E privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2014 2014 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139932360006-05-2014
158 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 aprilie.2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
159 H O T A R A R E privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de mai 2014, orele convocata prin Dispozitia nr.98 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 23 mai 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
160 H O T A R A R E privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 649 mp, situata in intravilanul comunei Jurilovca, judetul Tulcea, identificat in T 54, Np 3694/2,bun ce apartine domeniului privat al comunei Jurilovca, nr. Cadastral 31673. 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
161 H O T A R A R E privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafata de 5732 mp, proprietate privata a comunei, 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
162 H O T A R A R E A privind vânzarea in rate a unui teren în suprafata de teren în suprafata de 1540 mp, proprietate privata a comunei situat în intravilanul comunei Jurilovca, sat Visina, str. Victoriei, nr. 27, identificat în T 28, parcelele 1002,1002/1,1002/2 , nr. cadastral 31806, catre C 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
163 HOTĂRÂRE privind participarea COMUNEI JURILOVCA prin Consiliul Local Jurilovca la constituirea “Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării” Tulcea 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
164 H O T A R A R E A privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafata de 579 mp, proprietate privata a comunei, 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140321160020-06-2014
165 HOTARAREA privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 16 iunie 2014, orele 10,00, convocata prin Dispozitia nr.116 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 10 iunie 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140321160020-06-2014
166 H O T A R A R E A privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 mai 2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140321160020-06-2014
167 H O T A R A R E A Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru "CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SI IMPREJMUIRE INCINTA", beneficiar I.I.ION LUMINITA 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140321160020-06-2014
168 fisier-1404135151 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140407560030-06-2014
169 H O T A R A R E A Nr.57 privind aprobarea proiectului "MARCARE RUTA TURISTICA JURILOVCA-GURA PORTITEI" si valoarea totala a acestuia" 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140407560030-06-2014
170 HOTARARE privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 25 iunie 2014, orele 10,00, convocata prin Dispozitia nr.124 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 20 iunie 2014 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140407560030-06-2014
171 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 16 iunie 2014 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140407560030-06-2014
172 H O T A R A R E privind imputernicirea Primarului comunei Jurilovca responsabil in cadrul proiectului "MARCARE RUTA TURISTICA JURILOVCA- GURA PORTITEI", 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140407560030-06-2014
173 H O T A R A R E A privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei JURILOVCA CONSILIUL 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140770440011-08-2014
174 H O T A R Â R E A privind aprobarea Conventiei de aderare la proiectul international "SATE DE BUN VENIT" 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140770440011-08-2014
175 H O T A R A R E A privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 25 iunie 2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140770440011-08-2014
176 H O T A R A R E A privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 14 iulie 2014, orele 10,00, convocata prin Dispozitia nr. 142 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 09 iulie 2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140770440011-08-2014
177 H O T A R A R E A pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr.21 din data de 26.08.2008 privind prelungirea contractului de inchiriere pentru suprafata de 400 mp incheiat cu SC VODAFONE ROMANIA SA 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140770440011-08-2014
178 H O T A R A R E A privind instrumentarea proiectului "CALE DE ACCES SI AMENAJARI COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA" 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140770440011-08-2014
179 HOTARAREA privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 500 m.p. atribuit d-lor Pisau Gheorghe si Pisau Florentina-Ioana, pentru constructia unei locuinte proprietate personala prin Hotararea Consiliului Local nr. 101 din 30.10.2009 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140770440011-08-2014
180 H O T A R A R E A Nr. 68 privind adoptarea acordului privind trecerea in conditiile legii a unei suprafete de 4,2 ha teren din proprietate publica a statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului in proprietate publica a comunei JURILOVCA si administrarea Consiliului Local al comunei JURILOV 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140830920018-08-2014
181 HOTARAREA Nr. 66 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 14 august 2014, orele 9,00, convocata prin Dispozitia nr.167 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 08.08.2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140830920018-08-2014
182 H O T A R A R E A Nr. 70 pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140830920018-08-2014
183 H O T A R A R E A Nr.67 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 14 iulie 2014 Consiliul 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140830920018-08-2014
184 H O T A R A R E A Nr.69 privind incetarea prin reziliere a contractului de concesiune nr. 2213/13.12.2004, intre CONSILIUL LOCAL JURILOVCA si SC TURISM SI AGREMENT SRL 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140830920018-08-2014
185 HOTARAREA NR. 71 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140830920018-08-2014
186 hotarare nr 75 rectificare buget local septembrie 2014 2014 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141211080001-10-2014
187 H O T A R A R E privind aprobarea executarii unor lucrari din fonduri publice locale 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
188 H O T A R A R E A Nr. 72 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 septembrie 2014 orele 10,00, convocata prin Dispozitia nr.194 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 23.09.2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
189 PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 809 m.p. teren intravilan din domeniul privat al comunei Jurilovca, domnului Tutuianu Teofil, pentru constructia unei locuinte proprietate personala 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
190 H O T A R Â R E A NR. 74 privind completarea componentei Comisie de valiare a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI JURILOVCA 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
191 H O T A R A R E A privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 14 august 2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
192 H O T A R A R E privind vânzarea cu plata în rate a imobilului apartament, situat în comuna Jurilovca, str. Izvoarelor, bl.33, sc. B, et.2,ap.16, nr. cadastral 483-C2-U16, C.F. 1096/N- Jurilovca, catre ARTIOM ALEXANDRU, titularul contractului de închiriere. 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
193 H O T A R A R E Privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de vanzare prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu comercial in suprafata utila de 45,79 mp si suprafata c 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
194 H O T A R A R E privind vânzarea cu plata in rate a unui teren în suprafata de 2921 mp, proprietate privata a comunei situat în intravilanul satului Salcioara, str. Baltii , nr. 43, comuna Jurilovca, judetul Tulcea, identificat în T 37, P 1266, 1267 , nr. cadastral 30693, catre MANEA PETRE 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
195 H O T A R A R E A Nr. 90 privind aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului unei burse 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
196 H O T A R A R E A Nr.84 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
197 H O T A R Â R E A privind completarea “ Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Jurilovca" 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
198 H O T A R A R E A Nr.83 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 octombrie 2014, orele 10,00, convocata prin Dispozitia nr.223 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 24 octombrie 2014 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
199 H O T A R A R E A privind modificarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei JURILOVCA, judetul TULCEA 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
200 H O T A R A R E A Nr.91 privind aprobarea folosirii cantitatii de 7.900 litri motorina de catre Scoala Gimnaziala Jurilovca pentru Centrala termica 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
201 H O T A R A R E A privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 septembrie 2014 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
202 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2014 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
203 HOTARARE privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2014 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
204 H O T A R A R E A Nr. 95 privind aprobarea PLANULUI DE MASURI pentru sezonul rece 2014-2015. 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141764400004-12-2014
205 H O T A R A R E A Nr.92 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 2 decembrie 2014, orele 14,00, convocata prin Dispozitia nr.264 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 28.11.2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141764400004-12-2014
206 H O T A R A R E A Nr. 93 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 octombrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141764400004-12-2014
207 H O T A R A R E A Nr. 94 privind aprobarea Conventiei de Colaborare între Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Consiliul Judetean Tulcea si Consiliul Local Jurilovca în scopul implementarii comune a proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti” 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141764400004-12-2014
208 H O T A R A R E A privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 2 decembrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141859440015-12-2014
209 H O T A R A R E A Nr.99 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 6448 mp, situata in intravilanul, comunei Jurilovca, judetul Tulcea, str. 6 Martie, nr. 29, identificat in T15, Cc833, A 832, bun ce apartine domeniului public al comunei Jurilovca, nr. cadastral 31316. 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141859440015-12-2014
210 H O T A R A R E A Nr.96 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 15 decembrie 2014, orele 8,00, convocata prin Dispozitia nr.280 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 9 decembrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141859440015-12-2014
211 H O T A R A R E A privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzile aplicabile anului fiscal 2015 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141859440015-12-2014
212 Hotarare rectificare buget decembrie 2014 2014 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141876720017-12-2014
213 H O T A R A R E A privind aprobarea ordinei de zi a sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 22 decembrie 2014, orele 10,00, convocata prin Dispozitia nr.288 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 22 decembrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141945840025-12-2014
214 H O T A R A R E A privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 15 decembrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141945840025-12-2014
215 HOTARAREA NR. 103 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141945840025-12-2014
216 HOTARAREA Nr. 4 privind stabilirea retelei scolare a comunei JURILOVCA, judetul TULCEA pentru anul scolar 2015-2016 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
217 HOTARAREA Nr.5 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
218 HOTARAREA Nr.6 privind aprobarea conditiilor, situatiilor si modalitatilor de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
219 HOTARARE A Nr.8 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 3038 mp, situata in intravilanul satului Salcioara, comuna Jurilovca, judetul Tulcea,str. Smochinului, nr. 29, identificat in T44, Cc 1520, A 1519, bun ce apartine domeniului privat al comunei Jurilovca, nr. cadastral 31295. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
220 HOTARAREA Nr.9 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 12.932 mp, situata in intravilanul satului Visina, comuna Jurilovca, judetul Tulcea, str. Victoriei, nr. 63-65, identificata in T79, Cc Cc53616, bun ce apartine domeniului privat al comunei Jurilovca, nr. cadastral 31214. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
221 HOTARAREA Nr. 10 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal. pentru "AMPLASARE STATIE TELEFONIE MOBILA "satul Jurilovca, comuna Jurilovca, judetul Tulcea beneficiar S.c. VODAFONE ROMANIA S.A. 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
222 HOTARARE A Nr.11 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru "PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI ISTORIC - CETATEA ARGAMUM SPECIFIC A ZONEI PESCARESTl JURILOVCA" beneficiar INSTITUTUL DE CERCETARI ECO-MUZEALE TULCEA 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142274160001-02-2015
223 H O T A R A R E A privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 12 februarie 2015, orele 10,00, convocata prin Dispozitia nr.33 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 04.02.2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
224 H O T A R A R E A privind darea in administrarea Scolii gimnaziale Jurilovca a bunurilor imobile proprietate publica de interes local 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
225 H O T A R A R E pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 43 din 29.04.2014 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii:"MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA" 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
226 H O T A R A R E A NR. 17 privind aprobarea bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
227 HOTARAREA NR. 16 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
228 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 ianuarie 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
229 H O A T A R A R E privind eliminarea cofinantarii de 10% si aprobarea finantarii din bugetul local a valorii cheltuielilor pentru servicii si lucrari conform devizului General al Obiectivului de Investitii: "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Asezamant cultural, localitatea Ju 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142611120012-03-2015
230 H O T A R A R E privind aprobarea ordinei de zi a sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 6 martie 2015, orele 11,00, convocata prin Dispozitia nr.74 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 5 martie 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142611120012-03-2015
231 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 12 februarie 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142611120012-03-2015
232 H O T A R A R E privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 379 mp, situata in intravilanul comunei Jurilovca, sat. Jurilovca, str. Portului, nr. 20, judetul Tulcea, identificat in T 60, Cc 461,bun ce apartine domeniului privat al comunei Jurilovca, 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142611120012-03-2015
233 H O T A R A R E pentru aprobarea devizului general actualizat dupa incheiere contractelor de achizitie publica privind obiectivul de investitii:"MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA" 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142611120012-03-2015
234 H O T A R A R E privind efectuarea unui schimb de teren intre Comuna JURILOVCA si Autoritatea Navala Romana 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142611120012-03-2015
235 H O T A R A R E A Nr. 29 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafata de 2200 mp, proprietate privata a comunei, 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142714800024-03-2015
236 H O T A R A R E A Nr. 26 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 23 martie 2015, orele 9,00 convocata prin Dispozitia nr.85 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 18.03.2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142714800024-03-2015
237 H O T A R A R E A Nr. 30 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafata de 1841 mp, proprietate privata a comunei, 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142714800024-03-2015
238 HOTARAREA NR.28 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142714800024-03-2015
239 H O T A R A R E A Nr. 31 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafata de 2229 mp, proprietate privata a comunei, 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142714800024-03-2015
240 H O T A R A R E A Nr. 27 privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 6 martie 2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142714800024-03-2015
241 H O T A R A R E privind includerea în teritoriul eligibil LEADER acoperit de Parteneriatul ”Grup de Aciune Locala RAZIM” Tulcea, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locala în perioada de programare 2014 – 2020, a UAT- comuna JURILOVCA 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143051400002-05-2015
242 H O T A R A R E privind darea în folosinta gratuita pe o perioada de 20 de ani a unei suprafete de 9 mp, situata în intravilanul comunei Jurilovca, sat. Salcioara, judetul Tulcea, str. Principala, nr. 39, T 34, P 1124, in vederea exploatarii, operarii si intretinerii unui punct local de di 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143051400002-05-2015
243 H O T A R A R E privind actualizarea listei cuprinzand “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Jurilovca, judetul Tulcea” 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143051400002-05-2015
244 H O T A R A R E privind transformarea unei functii publie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului COMUNEI JURILOVCA 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143051400002-05-2015
245 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei JURILOVCA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JURILOVCA 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143051400002-05-2015
246 H O T A R A R E privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 aprilie 2015, orele 9,00 convocata prin Dispozitia nr.115, emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 23.04.2015 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143051400002-05-2015
247 H O T A R Â R E privind completarea “ Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Jurilovca" 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143051400002-05-2015
248 H O T A R A R E privind aprobarea finantarii din bugetul local a valorii cheltuielilor neiligibile la investitia: Amenajare spatii de joaca pentru copii si agrement, comuna Jurilovca, judetul Tulcea. 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143051400002-05-2015
249 H O T A R A R E privind concesionarea prin licitatie a unui teren ce apartine domeniului privat al comunei Jurilovca, situat in sat Jurilovca, comuna Jurilovca, judetul Tulcea, in T 55, Cc 3707/3, in suprafata de 1343 mp, nr. cad. 32097. 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143051400002-05-2015
250 H O T A R A R E A Nr. 44 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 aprilie 2015 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143327880003-06-2015
251 H O T A R A R E A NR.45 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul financiar 2014 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143327880003-06-2015
252 H O T A R A R E A Nr. 43 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 mai 2015, orele 9,00 convocata prin Dispozitia nr.143 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 22.05.2015 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143327880003-06-2015
253 HOTARÂREA Nr. 49 Privind atestarea apartenentei la domeniul public si acordul înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru o suprafata de teren în favoarea UAT Comuna JURILOVCA 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143327880003-06-2015
254 HOTARÂREA Nr. 49 Privind atestarea apartenentei la domeniul public si acordul înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru o suprafata de teren în favoarea UAT Comuna JURILOVCA 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143327880003-06-2015
255 H O T A R A R E A Nr.47 privind insusirea Acordului de cooperare pentru infiintarea, organizarea si exercitarea actiunilor si activitatilor privind Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor BABADAG, prin care se asigura satisfacerea nevoilor de utilitate si inters public al comunelo 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143327880003-06-2015
256 HOTARÂREA Nr. 46 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143327880003-06-2015
257 H O T A R A R E A Nr. 48 privind darea în folosinta gratuita pe o perioada de 20 de ani a unui teren in suprafata de 10 mp,ce apartine domeniului public de interes local, situat în intravilanul comunei Jurilovca, sat. Salcioara, judetul Tulcea, str. Principala, nr. 39, T 34, P 1124, in vederea exp 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143327880003-06-2015
258 H O T A R A R E A Nr.50 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie asupra unui teren in suprafata de 14 mp, proprietate privata a comunei Jurilovca, situat in intravilanul satului Jurilovca, str. Portului, nr. 22, com.Jurilovca, judetul Tulcea, identificat in T 60,Cc 461, aferent constru 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143327880003-06-2015
259 H O T A R A R E A Nr. privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 26 iunie 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143561160030-06-2015
260 H O T A R A R E A Nr privind aprobarea ordinei de zi a sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 26 iunie 2015, orele 10,00 convocata prin Dispozitia nr.171 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 25.06.2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143561160030-06-2015
261 HOTARAREA privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143561160030-06-2015
262 H O T A R A R E A privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Platforma de colectare i managementul gunoiului de grajd” în comuna JURILOVCA, judeul TULCEA 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143561160030-06-2015
263 H O T A R A R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Platforma de colectare i managementul gunoiului de grajd” în comuna JURILOVCA, judeul TULCEA 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143561160030-06-2015
264 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 26 iunie 2015 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
265 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
266 H O T A R A R E privind aprobarea finantarii din bugetul local a valorii cheltuielilor neiligibile la investitia: "Amenajare spatii de joaca pentru copii si agrement, comuna Jurilovca, judetul Tulcea". 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
267 H O T A R A R E privind completarea “ Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Jurilovca" 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
268 H O T A R A R E privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 27 iulie 2015, orele 10,00, convocata prin Dispozitia nr.218 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 20.07.2015 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
269 H O T A R A R E privind aprobarea preluarii de catre SC SAT VACANTA GURA PORTITEI SRL, de la SC BROTHER OFFICE CENTER SRL a suprafatei de 412,03 mp teren intravilan inscris in CF 30819 a UAT Jurilovca, care face obiectul contractului de concesiune nr.561/01.04.2003 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
270 H O T A R A R E privind transformarea unei functii publie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului COMUNEI JURILOVCA 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
271 H O T A R A R E privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafetea de 376 mp, situat in intravilanul comunei Jurilovca, sat. Jurilovca, str. Portului, nr. 20, judetul Tulcea, identificat in T 60, Cc 461, nr.cad.. 30439, bun ce apartine domeniului privat al comunei Jurilovca 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
272 H O T A R A R E privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini si instructiunilor privind organizarea si desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafata de 1110 mp, proprietate privata a comunei 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
273 H O T A R A R E privind aprobarea unor conditii ce trebuie respectate de utilizatorii spatiilor de acostare, cei autorizati in activitatea de transport cu ambarcatiuni in scop turistic in Miniportul turistic Jurilovca 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
274 H O T A R Â R E A Nr. 72 privind aprobarea ,,Acordului de Parteneriat” între COMUNA JURILOVCA si CONSILIUL JUDETEAN TULCEA 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144105480001-09-2015
275 H O T A R A R E privind imputernicirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea in vederea delegarii gestiunii si incheierii contrtactelor pentru serviciile din componenta proiectului "SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL TU 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144105480001-09-2015
276 H O T A R A R E privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 25 august 2015, orele 9,00, convocata prin Dispozitia nr.245 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 19.08.2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144105480001-09-2015
277 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 27 iulie 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144105480001-09-2015
278 HOTARAREA NR.70 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144105480001-09-2015
279 HOTARÂREA nr. 75 din 15 septembrie 2015 privind aprobarea contractarii unui împrumut în valoare de maximum 972.613 lei, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144278280021-09-2015
280 H O T A R A R E A Nr.76 privind aprobarea efectuarii cheltuielilor din bugetul local pentru transportul elevilor pe ruta Jurilovca-Babadag si retur in anul scolar 2015-2016 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144278280021-09-2015
281 H O T A R A R E A Nr. 73 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 15 septembrie 2015, orele 9,00, convocata prin Dispozitia nr.268 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 11.09.2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144278280021-09-2015
282 H O T A R A R E A Nr. 74 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 25 august 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144278280021-09-2015
283 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 28 septembrie 2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
284 H O T Ă R Â R E A NR. 87 privind aprobarea rectificării bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
285 H O T A R A R E privind aprobarea participarii comunei JURILOVCA ca membru fondator la constituirea Asociaiei G.A.L. Razim 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
286 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
287 H O T A R A R E privind aprobarea executarii unor lucrari din fonduri publice locale 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
288 HOTARÂREA NR. 88 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
289 H O T A R A R E privind aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului unei burse 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
290 H O T A R A R E privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 3940 mp, situata in intravilanul satului Jurilovca, comunei Jurilovca, judetul Tulcea, str.Portului, nr. 18, identificat in T55, Cc 3707, Cc 3707/1, bun ce apartine domeniului privat al comunei Jurilovca, nr. cadastral 30171. 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
291 HOTARARE privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 26 octombrie 2015, orele 10,00, convocata prin Dispozitia nr.301 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 20.10.2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
292 H O T A R A R E pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
293 H O T A R Â R E A NR. 86 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
294 H O T A R A R E privind imputernicirea Primarului UAT Jurilovca in vederea semnarii contractului pentru achizitia de lucrari pentru "Platforma de colectare si managementul gunoiului de grajd in localitatea Jurilovca, judetul Tulcea", in cadrul proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
295 H O T A R Â R E A NR. 111 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145038960018-12-2015
296 HOTARÂRE privind aprobarea folosirii excedentului bugetului local pentru acoperirea definitiva a deficitului pe anul 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145254960012-01-2016
297 H O T A R A R E privind aprobarea ordinei de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 8 ianuarie 2016, orele 9,00, convocata prin Dispozitia nr.2 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 05.01.2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145254960012-01-2016
298 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 16 decembrie 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145254960012-01-2016
299 HOTARÂRE privind aprobarea investitiei „Extindere ṣi reabilitare retele de alimentare cu apa potabila, localitatea Viṣina, comuna Jurilovca” – rest de executat 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145254960012-01-2016
300 H O T A R Â R E A Nr._____ pentru actualizarea datelor cu privire la suprafata de teren înscrisa la pozitia 14 din Anexa 28 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei JURILOVCA 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
301 H O T A R Â R E A Nr._____ privind trecerea din domeniul privat al UAT Jurilovca în domeniul public de interes local a unui bun imobil 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
302 HOTARÂREA NR. 14 privind aprobarea bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
303 HOTARÂREA NR. 13 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
304 H O T A R Â R E A Nr._____ privind aprobarea dezmembrarii terenului ce apartine domeniului public al comunei Jurilovca, judetul Tulcea, in suprafata totala de 6448 mp, situat în intravilanul comunei Jurilovca, sat. Jurilovca, strada 6 Martie, nr. 29, judetul Tulcea, identificata in T 15, Cc 833 si 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
305 H O T A R Â R E privind stabilirea retelei scolare a comunei JURILOVCA, judetul TULCEA pentru anul scolar 2016-2017 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
306 H O T A R Â R E privind vânzarea unui teren în suprafata de 1.283 mp, proprietate privata a comunei situat în intravilanul comunei Jurilovca, sat Jurilovca , str. Pescarilor, nr. 5, identificat în T 50, parcela 3509, nr. cadastral 30172, catre SC SAT VACANTA GURA PORTITEI SRL 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
307 H O T A R A R E privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
308 H O T A R Â R E privind aprobarea încheierii contractului de comodat între I.I. ION V. LUMINITA, în calitate de comodant si COMUNA JURILOVCA, în calitate de comodatar 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
309 H O T A R Â R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 8 ianuarie 2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
310 H O T A R Â R E privind acordarea cotei parti indivize de teren, proprietate privata a comunei, apartamentului situat în comuna Jurilovca, bl. 96, str. Portului, nr. 2, bloc 96, scara B, ap. 3, parter, nr. cad.30140-C1- U20. 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
311 H O T A R A R E privind constatarea încetarii de drept prin demisie a mandatului de consilier în Consiliul local al comunei Jurilovca, a d-lui Balasa Paul 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
312 H OT A RÂ R E A Nr. 5 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 ianuarie 2016, orele10,00, convocata prin Dispozitia nr.18 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 22.01.2016 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
313 HOTARÂREA Nr. 19 privind aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor, precum si a modalitaii de solutionare a situatiilor identificate pentru acordarea de tichete sociale 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
314 H O T A R Â R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 febrauarie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145799280015-03-2016
315 H OT A RÂ R E privind aprobarea ordinei de zi a sedintei de îndata a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 3 martie 2016, orele14,00, convocata prin Dispozitia nr.54 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 02.03.2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145799280015-03-2016
316 HOTARÂRE privind retragerea mantatului dnei IOVA CRISTINA si desemnarea d-nei ZENOVEI GENTILIA , sa reprezinte COMUNA JURILOVCA în Consiliul Director al “Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara – ITI Delta Dunarii” Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145799280015-03-2016
317 HCL h. vanzare apartament în rate 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147025800004-08-2016
318 HCL h. vanzare teren catre Pera 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147025800004-08-2016
319 HCL. vanzare teren Salcioara 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147025800004-08-2016
320 HCL aprobarea ordinii de zi 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147025800004-08-2016
321 HCL împuternicire primar pentru europubele 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147025800004-08-2016
322 HCL aprobare proces verbal de sedinta 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147025800004-08-2016
323 HCL vanzare teren extravilan Jurilovca - 225 mp 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147025800004-08-2016
324 H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 08 august 2016, orele 11,00, convocată prin Dispoziţia nr.40 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 07.09.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
325 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 27 iulie 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
326 H O T Ă R Â R E A NR. 21 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
327 HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea parteneriatului și a indicatorilor economici în proiectul POCU Măsuri integrate în Comuna Jurilovca – Pași spre dezvoltare locală sustenabilă 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
328 H O T Ă R Â R E privind transmiterea către SC SERVICII PUBLICE JURILOVCA SRL a dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a UAT Comuna Jurilovca, situat în Tarla 36, Parcela 254- Sat Sălcioara, a investiției realizată pe acesta precum și a echipamentelor pentru managem 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
329 H O T Ă R Â R E privind propunerea de aprobare a Regulamentului cu privire la procedura de eliberare a ”Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcțiilor”. 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
330 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului local de publicitate pentru Unitatea Administrativ – TeritorialăComuna Jurilovca, Județul Tulcea 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
331 H O T Ă R Â R E privind aprobarea aderării Comunei Jurilovca la Asociația pentru Promovarea Turismului Litoral – Delta Dunării 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
332 H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării și actualizării acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților departamentului administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
333 H O T Ă R Â R E privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport din comuna JURILOVCA, ju 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
334 H O T Ă R Â R E A Nr.26 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
335 H O T Ă R Â R E pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
336 H O T Ă R Â R E Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru "CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA" beneficiar COMUNA JURILOVCA 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
337 H O T Ă R Â R E privind completarea “ Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Jurilovca" 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
338 H O T Ă R Â R E privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnnazială Jurilovca 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
339 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Jurilovca, județul Tulcea, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Jurilovca, pentru anul școlar 2016-2017 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
340 H O T Ă R Â R E privind atribuirea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 1000 m.p. teren intravilan din domeniul privat al comunei Jurilovca, numitei CUCEREANU ADRIANA-NICOLETA, pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
341 H O T Ă R Â R E privind aprobarea modificării cotizației aferente statutului de membru al comunei Jurilovca în cadrul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
342 H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 28 septembrie 2016, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr.46 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 22.09.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
343 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 08.09.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
344 H O T Ă R Â R E privind vânzarea în rate a unui imobil compus din casă de locuit cu dependințe și teren aferent situat în satul Sălcioara, str. Eternității, nr. 14, comuna Jurilovca, judeţul Tulcea, nr.cad. 32912 către Sîrbu Gheorghe, având calitatea de chiriaş 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
345 H O T Ă R Â R E privind vânzarea cu plata în rate a imobilului apartament, situat în comuna Jurilovca, str. Izvoarelor, bl.24, sc. B, et.2, ap.14, nr. cadastral 475-C2-U14, C.F. 1038/N- Jurilovca, către Sebe Toader Cornel, titularul contractului de închiriere. 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
346 H O T Ă R Â R E privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instrucțiunilor privind organizarea şi desfășurarea procedurii de vânzarea prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 1479 mp, proprietate privată a comu 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
347 H O T Ă R Â R E A Nr. 27 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI JURILOVCA 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
348 H O T A R Â R E privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al comunei Jurilovca în domeniul privat al comunei si desfiintarea prin demolare a acestuia 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
349 H O T A R Â R E A NR. 36 privind actualizarea listei cuprinzând “Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Jurilovca, judetul Tulcea” 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
350 H O T A R Â R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei de îndata a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 3 martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
351 H O T A R A R E A Nr. 34 privind atestarea apartenentei la domeniul public si acordul înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru o suprafata de teren în favoarea UAT Comuna JURILOVCA 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
352 H OT A RÂ R E A Nr. 28 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 21 martie 2016, orele10,00, convocata prin Dispozitia nr.61 emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 16 martie 2016. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
353 H O T A R Â R E privind împuternicirea Primarului UAT Jurilovca în vederea semnarii contractului pentru achizitie si livrare echipamente pentru colectare si managementul gunoiului de grajd în localitatea Jurilovca, judetul Tulcea", în cadrul proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu N 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
354 H O T A R Â R E privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiiilor de impunere a supraimpozitarii pe cladirile neîntreinute de pe raza comunei Jurilovca 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
355 H O T A R Â R E privind aprobarea criteriilor de încadrare a terenurilor, situate în intravilanul Comunei Jurilovca, în categoria terenurilor neîngrijite, în vederea majorarii impozitului pentru aceste terenuri 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
356 H O T A R Â R E A Nr. 33 privind trecerea din proprietatea publica de interes local în proprietatea privata a comunei Jurilovca, a unei suprafete de 122 mp,(93 mp din masuratori) teren situat în intravilanul localitatii Jurilovca, judetul Tulcea, identificat în T31, P 2200, nr.cadastral 30653 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
357 H O T Ă R Â R E A Nr.10 privind stabilirea şi organizarea comisiilor pe domenii de specialitate 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
358 H OT Ă RÂ R E A Nr. 7 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 iunie 2016, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr. 1 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 27 iunie 2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
359 H O T Ă R Â R E A NR. 1 privind constatarea rezultatului alegerii membrilor Comisie de valiare a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI JURILOVCA 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
360 H O T Ă R Â R E A Nr.11 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 67 din 27.07.2015 "privind aprobarea unor condiții ce trebuie respectate de utilizatorii spațiilor de acostare, cei autorizați în activitatea de transport cu ambarcațiuni în scop turistic în Minipor 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
361 H O T Ă R Â R E A Nr. 5 privind aprobarea modalității exercitării votului secret pentru alegerea viceprimarului 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
362 H O T Ă R Â R E A Nr. 5 privind aprobarea modalității exercitării votului secret pentru alegerea viceprimarului 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
363 H O T Ă R Â R E A Nr. 4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
364 H O T Ă R Â R E A Nr.8 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
365 H O T Ă R Â R E A Nr. 3 privind constituirea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI JURILOVCA JUDEŢUL TULCEA 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
366 H O T Ă R Â R E A NR. 2 privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI JURILOVCA, JUDEŢUL TULCEA 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
367 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
368 H O T Ă R Â R E A Nr.10 privind stabilirea şi organizarea comisiilor pe domenii de specialitate 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
369 H OT Ă RÂ R E A Nr. 7 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 iunie 2016, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr. 1 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 27 iunie 2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
370 H O T Ă R Â R E A Nr.11 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 67 din 27.07.2015 "privind aprobarea unor condiții ce trebuie respectate de utilizatorii spațiilor de acostare, cei autorizați în activitatea de transport cu ambarcațiuni în scop turistic în Minipor 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
371 H O T Ă R Â R E A Nr.8 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
372 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
373 Hotărârea Nr. 16 privind încheiere contract dezăpezire 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147924720016-11-2016
374 H O T Ă R Â R E privind aprobarea condiţiilor, situaţiilor şi modalităţilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completarile ulterioare, pentru anul 2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
375 HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 940 m.p. teren intravilan din domeniul privat al comunei Jurilovca, domnului AMIHĂESĂ DUMITRU pentru construcția unei locuințe proprietate personală 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
376 H O T Ă R Â R E pentru actualizarea datelor cu privire la identificarea străzii Veteranilor, imobil înscris la poziţia.61 din Anexa Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei JURILOVCA, adoptată prin HCL nr/2010 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
377 HOTĂRÂRE privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 500 m.p. atribuit numitului Dima Daniel pentru construcția unei locuinte proprietate personală prin Hotărărea Consiliului Local nr.41 din 25.04.2012 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
378 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Documentației de Avizarea Lucrărilor de Investiții privind obiectivul:"MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEŢUL TULCEA", 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
379 H O T Ă R Â R E privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jurilovca, județul Tulcea 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
380 H O T Ă R Â R E privind aprobarea numărului de burse școlare și a cuantumului unei burse, pentru anul școlar 2016-2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
381 H O T Ă R Â R E privind aprobarea dezmembrării terenului ce aparţine domeniului privat al comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, in suprafaţă totală de 1607 mp, situat în intravilanul comunei Jurilovca, sat. Jurilovca, judeţul Tulcea, identificată, în T 60, parcelele 461/1 și 461/2, nr. Ca 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
382 H O T Ă R Â R E privind aprobarea PLANULUI DE ACȚIUNE PE TIMPUL IERNII 2016-2017 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
383 H O T Ă R Â R E privind desemnarea Primarului comunei Jurilovca pentru întocmirea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului unităţii administrativteritoriale pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
384 H O T Ă R Â R E privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instructiunilor privind organizarea şi desfasurarea procedurii de vânzarea prin licitatie publica cu strigare a unui teren în suprafaţă de 4000 mp, proprietate privata a comune 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
385 H O T Ă R Â R E privind aprobarea ACORDULUI- CADRU DE PARTENERIAT pentru proiect/proiecte destinate cercetării, restaurării și introducerii în circuitul turistic a necropolei cetății Orgame/Argamum, comuna Jurilovca 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
386 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Contractului de prestări servicii cu S.C NIKA REAL AUDIT SRL 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
387 H O T Ă R Â R E privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instrucțiunilor privind organizarea şi desfășurarea procedurii de vânzarea prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 14.185 mp, proprietate privată a co 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
388 H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 18 noiembrie 2016, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr.106 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 11.11.2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
389 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 28 septembrie2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
390 H O T Ă R Â R E privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 10732 mp, situată în intravilanul comunei Jurilovca, sat. Vișina, str. Victoriei, nr. 63-65, judeţul Tulcea, identificată, în T 79, parcelele 536/6, nr. Cadastral 32045, bun ce aparține domeniului privat al UAT comuna Jurilovca 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
391 H O TĂ R Â R E din 18 noiembrie 2016 privind implementarea proiectului MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA JURILOVCA , JUDEŢUL TULCEA 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
392 H O T Ă R Â R E A privind vânzarea unui teren în suprafaţă de 277 mp, proprietate privată a comunei situat în intravilanul comunei Jurilovca, sat Jurilovca, județul Tulcea, identificat în T 60, Cc 461/2, nr. cadastral 32965 , către Gugoașă Ionuț-Ovidius și Gugoașă Mary-Gigi 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
393 H O T Ă R Â R E A Nr. 71 pentru completarea Hotărârii nr. 24 din 29 februarie 2016 prin care s-a reorganizat Compartimentul de deservire al comunei Jurilovca, prin înfiinţarea societăţii comerciale SERVICII PUBLICE JURILOVCA S.R.L.”, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
394 H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
395 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunile aflate de teritoriul comunei JURILOVCA 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
396 H O T Ă R Â R E privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 13 decembrie 2016, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr.113 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 28.11.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
397 H O T Ă R Â R E privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 18 noiembrie2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
398 H O T Ă R Â R E A Nr. 68 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
399 H O T Ă R Â R E A Nr. 69 privind stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile anului fiscal 2017 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
400 H O T A R A R E A Nr. 3 privind aprobarea folosirii excedentului bugetului local pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148460400017-01-2017
401 H O T Ă R Â R E A Nr.1 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 09 ianuarie 2017, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr.1 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 04.01.2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148460400017-01-2017
402 H O T Ă R Â R E A Nr.2 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 13 decembrie2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148460400017-01-2017
403 H O T Ă R Â R E A NR. 5 Privind atribuirea directă de servicii și atribuirea contractului de prestare a activității de colectare separată şi transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148460400017-01-2017
404 H O T Ă R Â R E A Nr. 6 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 31 ianuarie 2017, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr.10 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 20.01.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148633200006-02-2017
405 H O T Ă R Â R E A Nr. 11 privind stabilirea modalității de efectuare a pazei pentru anul 2017 în comuna JURILOVCA și instituirea taxei speciale de pază 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148633200006-02-2017
406 H O T Ă R Â R E A Nr. 10 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.69 din 13.12.2016 privind aprobarea impozitelor, taxelor și tarifelor locale a taxelor asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începand cu anul fiscal 2017. 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148633200006-02-2017
407 H O T Ă R Â R E A Nr. 9 privind stabilirea reţelei şcolare a comunei JURILOVCA, judeţul TULCEA pentru anul şcolar 2017-2018 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148633200006-02-2017
408 HO T Ă R Â R E A Nr. 12 privind atribuirea directă de servicii și atribuirea contractului de prestare a activității pază a comunei Jurilovca, județul Tulcea 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148633200006-02-2017
409 H O T Ă R Â R E A Nr. 7 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 9 ianuarie 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148633200006-02-2017
410 H O T Ă R Â R E A N r . 8 privind numirea doamnei Alistarh Liudmila-Carmen, în vederea exercitării vizei de control financiar preventiv propriu în cadrul aparatului de specialitate al primarului 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148633200006-02-2017
411 H O T Ă R Â R E A Nr.15 pentru aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivul de investiții:"Modernizarea străzi de interes local în comuna Jurilovca, județul Tulcea", actualizat 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
412 H O T Ă R Â R E A Nr. 21 privind aprobarea obiectivelor de investiții preconizate a se realiza în anul 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
413 H O T Ă R Â R E A Nr. 14 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 31 ianuarie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
414 H O T Ă R Â R E A Nr. 18 privind completarea “ Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Jurilovca" 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
415 H OT Ă R Â R E A Nr.19 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Visina – Ceamurlia de Sus ” 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
416 H O T Ă R Â R E A Nr. 16 privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare către SC SERVICII PUBLICE SRL 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
417 H O T Ă R Â R E A Nr. 20 pentru aprobarea devizului general actualizat -privind obiectivul de investitii:"EXTINDERE ŞI REABILITARE REŢELE ALIMENTARE CU APĂ, LOCALITATEA VIŞINA, COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA" - REST DE EXECUTAT - 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
418 H O T Ă R Â R E A Nr. 13 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 28 februarie 2017, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr.50 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 02.2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
419 H O T Ă R Â R E A Nr. 17 privind vânzarea cu plata în rate a imobilului apartament, situat în comuna Jurilovca, str. Izvoarelor, nr. 6, bl.33, sc. C, ap.6, etaj 1, nr. cadastral 483-C3-U6, C.F. 1035/N- Jurilovca, către ANGHEL ELENA, titulara contractului de închiriere 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
420 HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
421 HOTĂRÂREA NR. 26 privind aprobarea bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
422 H O T Ă R Â R E A Nr.24 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 28 februarie 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
423 H O T Ă R Â R E A Nr.31 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instrucțiunilor privind organizarea şi desfășurarea procedurii de vânzarea prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 265 mp, proprietate privată 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
424 H O T Ă R Â R E A Nr. 35 privind aprobarea demarării procedurii de închiriere prin licitație a pășuni proprietate privată a comuna Jurilovca 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
425 H O T Ă R Â R E A Nr.29 privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 15.865 mp, teren situat în intravilanul sat. Vișina, str. Victoriei, nr. 63-65, comuna Jurilovca, judeţul Tulcea, identificat ,în T 79, parcelele 536/7, nr. Cadastral 31215, bun ce aparține domeniului privat al UAT comuna 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
426 H O T Ă R Â R E A Nr.22 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 31 martie 2017, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr.84 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 24.03.2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
427 H O T Ă R Â R E A Nr.33 privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul UAT Comuna Jurilovca 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
428 H O T Ă R Â R E A Nr.32 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instrucțiunilor privind organizarea şi desfășurarea procedurii de vânzarea prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 805 mp, proprietate privată 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
429 H O T Ă R Â R E A Nr. 30 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instructiunilor privind organizarea şi desfășurarea procedurii de vânzarea prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 2500 mp proprietate privată 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
430 H O T Ă R Â R E A Nr.23 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
431 H O T Ă R Â R E A Nr.28 privind aprobarea raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi instrucțiunilor privind organizarea şi desfășurarea procedurii de vânzarea prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de 1060 mp, proprietate privată 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
432 H O T Ă R Â R E A Nr.27 privind aprobarea Planului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
433 H O T Ă R Â R E A Nr.34 privind aprobarea modificării cotizației aferente statutului de membru al Comunei Jurilovca în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
434 H O T Ă R Â R E A Nr. 45 privind aprobarea închirierii pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Jurilovca 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149427720009-05-2017
435 H O T Ă R Â R E A Nr.48 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 28 aprilie 2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
436 H O T Ă R Â R E A Nr.50 privind aprobarea raportului administratorului, bilanțul contabil , precum și contul de profit și pierderi pe anul 2016 al SC SERVICII PUBLICE JURILOVCA SRL 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
437 H O T Ă R Â R E A Nr.47 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 mai 2017, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr.117 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 23 mai 2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
438 H O T Ă R Â R E A Nr.51 privind aprobarea participării Comunei Jurilovca în cadrul unui parteneriat public-privat în vederea pregătirii și implementării proiectului Înființarea pieței locale a produselor apicole din Jurilovca prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
439 H O T Ă R Â R E A Nr. 53 privind aprobarea solicitării de acordare a Scrisorii de garanție bancară Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM SA-IFN) pentru garantarea avansului în cadrul proiectului „Extindere rețea canalizare și re 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
440 H O T Ă R Â R E A Nr.49 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2016 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
441 H O T Ă R Â R E A Nr.52 privind aprobarea solicitării de acordare a Scrisorii de garanție bancară Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM SA-IFN) pentru garantarea avansului în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
442 H O T Ă R Â R E A Nr.55 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 mai 2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
443 H O T Ă R Â R E A Nr. 56 privind aprobarea realizării și depunerii proiectului Măsuri integrate în Comuna Jurilovca.Pași spre dezvoltare sustenabilă în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
444 H O T Ă R Â R E A Nr.57 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat şi actualizarea datelor tehnice privind unele suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Jurilovca, sat Jurilovca, județul Tulcea, 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
445 H O T Ă R Â R E A Nr.58 privind aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat pentru realizarea în comun a obiectivului ,,Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus’’ 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
446 H O T Ă R Â R E A Nr.54 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 14 iunie 2017, orele 9,00, convocată prin Dispoziţia nr.128 emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 12 iunie 2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
447 H O T Ă R Â R E A Nr.65 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 23 iunie 2017 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150023880017-07-2017
448 H O T Ă R Â R E A Nr. 68 privind completarea “ Inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Jurilovca" 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150023880017-07-2017
449 H O T Ă R Â R E A Nr.69 aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului comercial, proprietate privată a comunei, având suprafața construită de 55,72 mp, situat în sat Jurilovca, comuna Jurilovca, județul Tulcea, str. Izvoarelor, nr.6, bl. 33, sc.B, ap.2, parter, nr. cad. 483-C2 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150023880017-07-2017
450 H O T Ă R Â R E A Nr.70 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Consiliului local nr.69 din 13 decembrie 2016 privind aprobarea impozitelor, taxelor si tarifelor locale a taxelor asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2017. 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150023880017-07-2017
451 H O T Ă R Â R E A Nr. 72 privind transformarea unei functii contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului COMUNEI JURILOVCA 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150023880017-07-2017
452 H O T Ă R Â R E A Nr.71 privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de concesiune nr. 1439 din 21 martie 2006 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150023880017-07-2017
453 H O T Ă R Â R E A Nr.63 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei JURILOVCA 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150023880017-07-2017
454 H O T Ă R Â R E A Nr.67 pentru aprobarea Documentației de Avizarea Lucrărilor de Investiții privind obiectivul:"MODERNIZARE TEREN DE FOTBAL ȘI VESTIAR ÎN LOCALITATEA JURILOVCA, JUDEŢUL TULCEA" 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150023880017-07-2017
455 H O T Ă R Â R E A Nr.64 privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 13 iulie 2017, orele 9,00, convocată prin Dispoziţia nr. emisă de Primarul comunei Jurilovca la data de 07.2017 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150023880017-07-2017
456 Nr. 66 din 13 iulie 2017 privind implementarea proiectului "AMENAJARE TEREN DE FOTBAL ȘI VESTIAR LOCALITATEA JURILOVCA , JUDEŢUL TULCEA" 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150023880017-07-2017
457 h.aprobare diminuare suprafata teren concesionat 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150222600009-08-2017
458 h.aprobare ordine de zi 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150222600009-08-2017
459 h.aprobare proces verbal 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150222600009-08-2017
460 HCL RECTIFICARE BUGET31_07_2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150222600009-08-2017
461 HOTĂRÂRAREA NR .75 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale Administrație, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Jurilovca 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150412680031-08-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Jurilovca - Toate drepturile rezervate