ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI JURILOVCA
 
Str. 1 Mai, nr.2, localitatea Jurilovca, judet Tulcea; tel: 0240563797; fax: 0240563799; e-mail: primariajurilovca@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Procese Verbale Şedinţe Publice

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Jurilovca: Procese Verbale Şedinţe Publice

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Proces Verbal sedinta 28 iunie 2012 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
2 Proces Verbal sedinta 18 iunie 2012 2012 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136269360008-03-2013
3 Proces Verbal sedinta 29 martie 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136562760011-04-2013
4 Minuta sedintei consiliului local jurilovca, judetul Tulcea din 26 iunie 2013 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137262600001-07-2013
5 PROCES VERBAL sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Mahmudia din data de 30 iulie 2013 2013 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 137530440001-08-2013
6 PROCES – VERBAL, Incheiat astazi 6 septembrie 2013, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului local Jurilovca, convocata de d-l Ion Eugen, Primar, cu Dispoziţia nr.139 emisa în data de 03.09. 201 2013 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138074760003-10-2013
7 PROCES – VERBAL, Incheiat astazi 21 octombrie 2013, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local Jurilovca, convocata de d-l Ion Eugen, Primar, cu Dispoziţia nr.155 emisa în data de 15.10. 2013. 2013 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138317040031-10-2013
8 PROCES – VERBAL, Incheiat astazi 30 octombrie 2013, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului local Jurilovca, convocata de d-l Ion Eugen, Primar, cu Dispoziţia nr.158 emisa în data de 25.10. 2013. 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138360240005-11-2013
9 PROIECT DE HOTARARE_ privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 25 noiembrie 2013, orele 10,00, convocată prin Dispoziţia nr.166, emisa de Primarul comunei Jurilovca la data de 19.11.2013 2013 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 138584880001-12-2013
10 PROCES VERBAL sedinta Consiliului local din 30 ianaurie 2014 2014 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139293360021-02-2014
11 PROCES VERBAL Incheiat in sedinta Consiliului local din 18.02.2014, convocata de Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, cu dispozitia nr. 37 din 14.02.2014. 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139638600002-04-2014
12 PROCES VERBAL Incheiat in sedinta Consiliului local din 26.03.2014, convocata de Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, cu dispozitia nr. 55 din 20.03.2014. 2014 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 139932360006-05-2014
13 Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 aprilie.2014 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140165640002-06-2014
14 PROCES VERBAL Incheiat in sedinta Consiliului local din 29.05.2014, convocata de Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, cu dispozitia nr. 98 din 23.05.2014. 2014 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140321160020-06-2014
15 PROCES VERBAL Incheiat in sedinta Consiliului local din 16 o6.2014, convocata de Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, cu dispozitia nr. 116 din 10.06.2014 2014 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140407560030-06-2014
16 proces verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 25 iunie 2014 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140761800010-08-2014
17 PROCES VERBAL Incheiat in sedinta Consiliului local din 25.o6.2014, 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140761800010-08-2014
18 PROCES VERBAL Incheiat in sedinta Consiliului local din 14 07.2014, convocata de Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca 2014 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 140830920018-08-2014
19 H O T A R A R E A N r . 3 8 .- Privind aprobarea exerciţiului bugetar pe trimestrul II al anului 2014; 2014 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141245640005-10-2014
20 H O T A R A R E A Nr.____ privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 septembrie 2014 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141513840005-11-2014
21 PROCES VERBAL Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local din 30.10.2014 2014 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141764400004-12-2014
22 H O T A R A R E A privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 2 decembrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141859440015-12-2014
23 H O T A R A R E A privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 15 decembrie 2014 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141945840025-12-2014
24 H O T A R A R E A privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 29 ianuarie 2015 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
25 PROCES VERBAL Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local din 12.02.2015, convocata de d-l Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, judetul Tulcea, cu dispozitia nr.33 din 02.04.2015. 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142611120012-03-2015
26 PROCES VERBAL Incheiat in sedinta de indata a Consiliului local din 06.03.2015 2015 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142714800024-03-2015
27 PROCES VERBAL Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local din 23 martie 2015 2015 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143051400002-05-2015
28 H O T A R A R E A Nr. 44 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 30 aprilie 2015 2015 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143327880003-06-2015
29 H O T A R A R E A Nr. privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 26 iunie 2015 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143561160030-06-2015
30 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 26 iunie 2015 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143854920003-08-2015
31 PROCES VERBAL Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local din 27 iulie 2015 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144105480001-09-2015
32 H O T A R A R E A Nr. 74 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 25 august 2015 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144278280021-09-2015
33 H O T A R A R E privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Jurilovca din data de 28 septembrie 2015 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144702000009-11-2015
34 PROCES VERBAL Încheiat în sedinta Consiliului local din 16 decembrie 2015 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145254960012-01-2016
35 PROCES VERBAL Încheiat în sedinta Consiliului local din 16 decembrie 2015, 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145445040003-02-2016
36 PROCES VERBAL Încheiat în sedinta Consiliului local din 3 martie 2016, convocata de d-l Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, judetul Tulcea, 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145799280015-03-2016
37 Proces verbal sedinta 30 iunie 2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147025800004-08-2016
38 PROCES VERBAL Încheiat în şedinţa Consiliului local din 27 iulie 2016, convocată de d-l Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, cu dispoziţia nr.14 din 20.07.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
39 PROCES VERBAL Încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului local din 8 septembrie 2016, convocată de d-l Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, cu dispoziţia nr.40 din 07.09.2016. 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147544200003-10-2016
40 PROCES VERBAL Încheiat în sedinta Consiliului local din 3 martie 2016, convocata de d-l Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, judetul Tulcea, cu dispozitia nr. 54 din 2 martie 2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
41 PROCES VERBAL Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local din 28 septembrie 2016, convocată de d-l Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, cu dispoziţia nr.46 din 28.09.2016 2016 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147967920021-11-2016
42 PROCES VERBAL Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local din 18 noiembrie 2016, convocată de d-l Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, cu dispoziţia nr.106 din 11.11.2016. 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
43 PROCES VERBAL Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local din 13 decembrie 2016, convocată de d-l Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, cu dispoziţia nr.113 dinm 28.11.2016. 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
44 PROCES VERBAL Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local din 13 decembrie 2016 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148460400017-01-2017
45 PROCES-VERBAL Încheiat în ședința extraordinară a Consiliului local Jurilovca din 09.01.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148633200006-02-2017
46 Proces verbal - sedinta din 31 ianuarie 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148892400008-03-2017
47 Proces verbal - sedinta din 28.02.2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149168520009-04-2017
48 Proces verbal - şedinţa ordinară a Consiliului local din 29 mai 2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
49 Proces verbal - şedinţa ordinară a Consiliului local din 28 aprilie 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149617800031-05-2017
50 PROCES VERBAL Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local din 29 mai 2017, convocată de d-l Ion Eugen, Primar al Comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, cu dispoziţia nr.117 din 23.05.2017. 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
51 PROCES VERBAL Încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului local din 29 mai 2017, convocată de d-l Ion Eugen, Primar al Comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, cu dispoziţia nr.117 din 23.05.2017. 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
52 PROCES VERBAL Încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului local din 14 iunie 2017, convocată de d-l Ion Eugen, Primar al comunei Jurilovca, judeţul Tulcea, cu dispoziţia nr.128 din 12 mai 2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
53 Proces verbal - sedinta din 23.06.2017 2017 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149816520023-06-2017
54 Proces verbal - sedinta din 13.07.2017 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150222600009-08-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria Jurilovca - Toate drepturile rezervate